Завршување на процесот на поставување на подземна електрична инсталација за канделабри на локација парк Довлеџик!

image0 image1 image2 image3 image4 image5 image7