Поставени се подни гумени плочки во детскот парк во Битола. На овој начин зголемена е безбедноста на најмладите кои овде ги има секој ден, а особено во деновите од викендот. Освен што ке се спречат поголеми повреди од евентуално пагање, ваквото уредување на детскиот парк добива и еден поубав визуелен изглед. И ова е дел од најавеното пролетно разубавување на градот.