ЈП Комуналец – Битола објавува Барање за доставување на понуди за набавка на два таблети за проектот СИМБИОЗА, финансиран од Европската унија.

Понудите (цена без ДДВ) да се доставуваат најкасно до 19.09.2018 на е-маил адреса komunalecbt@komunalecbt.com.mk
Браната техничка спецификација на таблетите е во прилог.