Поради големи врнежи на снег ЈП Комуналец започна голема акција за расчистување на снегот по пешачките патеки, како и ослободување на контејнерите за комунален отпад од наносите на снег.