ЈП Комуналец реализира акција за чистење на локација на ул. Мирка Гинова во комплексот на зградите. Се уреди парковската површина, се изврши кастрење на дрвјата и се расчисти расфрлениот отпад.