Општина Битола со јавните комунални претпријатија изврши чистење на дивата депонија на магистралниот пат М5. Во акцијата вклучени беа ЈП Комуналец Битола, ЈП Водовод Битола, ЈКП Нискоградба Битола и ЈП Македонија пат. Се исчистија преку 200м3 отпад.