Општина Битола, ЈП Комуналец и останатите јавни претпријатија се приклучија на акцијата за чистење на диви депонии организирана од страна на ЗЕЛС. Се чистепше локација на ул. Дебарска.