ЈП Комуналец продолжува со активностите за садење на нови садници. За таа цел Секторот Јавно зеленило отпочна активности за садење на листопадни и зимзелени садници. На самиот поцеток на акцијата засадени се преку 150 листопадни садници како и преку 100 парчиња на зимзелени садници. Во оваа акција одреден број на садници ќе бидат доделени на гражаните на општина Битола.