Екипите на ЈП Комуналец Битола од Секторот Јавно зеленило отпочнаа активности за сечење и уредување на стари дрвја кои преставуваа опасност по безбедноста на граѓаните на градот Битола.