ЈП Комуналец Битола отпочна активности на насипување на депонијата со земја. За таа цел дневно се депонираат од 300-400м3 земја.