ЈП Комуналец – Битола објавува Барање за доставување на понуди за организирање на почетна конференција на проектот СИМБИОЗА.

Барањето и формуларот за доставување на понуда се во прилог. Рокот за поднесување понуди е 25.06.2018