Хортикултурно уредување на кружниот тек ул. Булевар 1-мај кај кружниот тек Црн мост.