Тампонирани патеките за движење во новите Св. Неделски гробишта и во Буковските гробишта.