ЈП Комуналец, Општина Битола и правното лице за постапување со отпад од пакување ПАКОМАК ДОО Скопје на територијата на општина Битола распоредија 30 специјализирани контејнери за собирање на отпадно стакло. Со ова отпочнува пилот проект за собирање на отпадно стако на територијата на општина Битола.