ЈП Комуналец во соработка со друштвото за управување со пакување и отпад од пакување ПАКОМАК ДОО Скопје отпочна реализација на проект за собирање на отпадна пластика од сите основни училишта на територијата на општина Битола. За таа цел распоредени се 12 пластични контејнери од 1,1м3 и 40 пластични канти од 120 литри.