Во потпелистерските села Трново, Магарево, Дихово, Нижо Поле и Лавци распоредени 8 мрежасти контејнери за собирање на отпадна пластика (РЕТ).