Секторот јавно зеленило при ЈП Комуналец Битола ја отпочна акцијата на пролетно садење на садници. Акцијата започна со засадување на садници во главниот градски парк.