Набавено ново возило за миење на улици цистерна со капацитет од 8м3 модел Волво FL 220