Набавени нови 25 метални контејнери и 70 пластични контејнери со волумен од 1,1м3 (40 контејнери за собирање на отпадна пластика во жолта боја, 20 контејнери за собирање на комунален отпад во зелена боја и 10 контејнери за собирање на отпадна хартија).