ЈП Комуналец набави 70 пластични контејнери од 1,1м3 во жолта боја за собирање на отпадна пластика.Контејнерите ќе се распоредат во колективни стамбени единици со што во градот Битола селективното собирање на отпадната пластика (РЕТ) во коелктивните стамбени единици ќе биде комплетно покриено со специјализрани садови.