ЈП Комуналец активно се вклучи во националната акцијата “Македонија без отпад 2013″за чистење на диви депонии на територијата на општина Битола, во организација на МЖСПП и општина Битола. Активно учествуваше во чистење на 9 локации на територијата на општина Битола.