Секторот јавно зеленило при ЈП Комуналец Битола отпочна уредување на дрворедот на улицата Булевар 1-ви мај, во потегот од Сали мостот до безистенот.