РЕ Јавно зеленило изврши декоративно уредување на стеблата на дрвјата на Широк Сокак.