На 5.10.2013 година успешно реализирана акција за собирање на гломазен отпад. Од три локации на територијата на општина Битола собрани 20м3 гломазен отпад.