Согласно годишната програма за управување со отпад, ЈП Комуналец Битола на ден 21.06.2014 година организира АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ГЛОМАЗЕН ОТПАД. Од три локации во општина Битола собрани беа 15м3 гломазен отпад. Како новина ЈП Комуналец Битола воведува нов вид на услуга на собиарање на гломазен отпад – за определена сума во секој момент гломазниот отпад ќе биде собран од домаќинствата.